Tvrtka:
BELJE dioničko društvo za privređivanje u poljodjelstvu, prerađivačkoj industriji i prometu roba, Darda

Skraćeni naziv:
Belje d.d.

Sjedište društva:
Darda, Svetog Ivana Krstitelja 1a, 31326 Darda

Adresa uprave Društva:
Industrijska zona 1, Mece, 31326 Darda

Pravni oblik:
Dioničko društvo

Matični broj (MB):
3307042

Matični broj subjekta (MBS):
030023435

Osobni identifikacijski broj (OIB):
92404445155

Registarski sud:
Trgovački sud u Osijeku

Temeljni kapital Društva:
1.828.619.480,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Ukupan broj dionica:
45.715.487,00 redovnih dionica na ime

Nominalna vrijednost dionice:
40,00 kuna

Trgovanje dionicom:
Dionice BLJE-R-A su uvrštene u kotaciju Javnih dioničkih društava Zagrebačke burze

Direktor Društva:
Davor Bošnjaković
Predsjednik Nadzornog odbora Društva:
Ivica Todorić

Banka:
Kreditna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR61 2481 0001 1001 0472 1
SWIFT: KREZ HR2X

Banka:
Addiko Bank d.d.
IBAN: HR45 2500 0091 1020 0771 4
SWIFT: HAAB HR22

Banka:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.,
IBAN: HR26 2340 0091 1000 1642 7
SWIFT: PBZG HR2X

Banka:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
IBAN: HR19 2484 0081 1039 3760 7
SWIFT: RZBH HR2X

Banka:
ZAGREBAČKA BANKA d.d.
IBAN: HR96 2360 0001 1012 2257 0
SWIFT: ZABA HR2X

Banka:
PODRAVSKA BANKA d.d.
IBAN: HR12 2386 0021 1100 5369 8
SWIFT: PDKC HR2X

Banka:
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
IBAN: HR24 2402 0061 1006 3230 9
SWIFT: ESBC HR22

Banka:
OTP BANKA d.d.
IBAN: HR74 2407 0001 1004 2123 5
SWIFT: OTPV HR2X

Belje Agro-Vet d.o.o.

Banka:
Kreditna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR81 2481 0001 1101 0583 7
SWIFT: KREZ HR2X