NAZIV PROIZVODA SB CIJENE (kn) BEZ PDV-a
RB OZNAKA KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU GOVEDA % RINFUZA Pakiranje 25/1 Pakiranje 10/1
1. GT – 1 POČETNA ZA TELAD PELETINO 18 2,20 2,28 2,42
2. GT – 2 ZA TELAD U RASTU 15 1,79 1,87
3. GJ – 1 ZA TOV JUNADI DO 250 kg ž.vage, bez NBN 14 1,58 1,66
4. GJ – 1 ZA TOV JUNADI DO 250 kgž. Vage, bez NBN PELETINO 14 1,63 1,71
5. GJ – 1 ZA TOV JUNADI DO 250 kg ž.vage, s NBN 14 1,58 1,66
6. GJ – 2 ZA TOV JUNADI IZNAD 250 kg ž.vage, bez NBN 12 1,53 1,61
7. GJ – 2 ZA TOV JUNADI IZNAD 250 kg ž.vage, s NBN 12 1,48 1,56
8. GKM – 1 ZA KRAVE MUZARE I, bez NBN 13 1,55 1,63
9. GKM – 1 ZA KRAVE MUZARE I, s NBN 13 1,53 1,61
10. GKM – 2 ZA KRAVE MUZARE II, bez NBN 17 1,72 1,80
11. GKM – 2 ZA KRAVE MUZARE II, s NBN 17 1,62 1,70
12. GKM – 2 ZA KRAVE MUZARE II, bez NBN 19 1,87 1,95
13. GKM – 2 ZA KRAVE MUZARE II, s NBN 19 1,71 1,79
14. GKM – 2 ZA KRAVE MUZARE II, bez NBN 22 1,98 2,06
15. GKM – 2 ZA KRAVE MUZARE II, s NBN 22 1,87 1,95
16. GJKM – DO DOPUNSKA ZA TOV JUNADI, s NBN 30 2,17 2,25
17. GJKM – DO DOPUNSKA ZA TOV JUNADI, bez NBN 30 2,35 2,43
18. GJKM – DO DOPUNSKA ZA MLIJEČNA GOVEDA, bez NBN 30 2,69 2,77
19. GJKM – DO DOPUNSKA ZA TOV JUNADI, s NBN 34 2,26 2,34
20. GJKM – DO DOPUNSKA ZA TOV JUNADI, BEZ NBN 34 2,63 2,71
21. GJKM – DO DOPUNSKA ZA MLIJEČNA GOVEDA, bez NBN 34 2,96 3,04
RB KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU SVINJA % RINFUZA Pakiranje 25/1 Pakiranje 10/1
22. SO – 0 ZA RANO ODBIJENE ODOJKE DO 10 kg ž.vagePELETINO 20 4,43 4,51 4,65
23. SO – 1 POČETNA ZA ODOJKE OD 10 – 20 kg ž.vage PELETINO 19 3,26 3,34 3,48
24. SO – 2 ZA ODOJKE U RASTU OD 20-30 kg PELETINO 17,5 2,46 2,54 2,68
25. ST – 1 ZA SVINJE U RASTU I TOVU DO 60 kg ž.vage 16 1,92 2,00
26. ST – 2 ZA SVINJE U RASTU I TOVU PREKO 60 kg ž.vage 14 1,78 1,86
27. ST – 3 ZA SVINJE U RASTU I TOVU PREKO 85 kg ž.vage 13,5 1,67 1,75
28. SKS ZA SUPRASNE KRMAČE I PRIPLODNE NAZIMICE 14 1,91 1,99
29. SK – DN ZA KRMAČE DOJILJE I NERASTE 16 2,17 2,25
30. ST -DO DOPUNSKA ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE 35 3,24 3,32 3,46
31. ST – DO DOPUNSKA ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE OPTIMA! 37 3,92 4,00 4,14
32. ST – DO DOPUNSKA ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE 40 4,21 4,29 4,43
33. SO – DO DOPUNSKA ZA ODOJKE 40 5,27 5,35 5,49
RB KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU PERADI % RINFUZA Pakiranje 25/1 Pakiranje 10/1
34. PPT – 1 POČETNA ZA TOV PILIĆA PELETINO 21 2,43 2,51 2,65
35. PPT – 2 ZA TOV PILIĆA U RASTU PELETINO 18 2,26 2,34 2,48
36. PPT – 3 ZAVRŠNA ZA TOV PILIĆA PELETINO 16 2,10 2,18 2,32
37. PN ZA KONZUMNE NESILICE 15 1,82 1,90 2,04
RB KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU PERADI % RINFUZA Pakiranje 25/1 Pakiranje 10/1
38. PN ZA KONZUMNE NESILICE 16,3 1,95 2,03 2,17
39. PN ZA KONZUMNE NESILICE 17 2,00 2,08 2,22
40. PN – Do DOPUNSKA ZA NESILICE 30 3,03 3,11 3,25
41. PPU – 0 POČETNA ZA PURIĆE PELETINO 28 2,92 3,00 3,14
42. Ppu PT – 1 ZA PURIĆE U PORASTU I TOVU PELETINO 24 2,75 2,83 2,97
43. Ppu PT – 2 ZA PURIĆE U PORASTU I TOVU PELETINO 20 2,35 2,43 2,57
44. PPT – 1 Do DOPUNSKA ZA UZGOJ I TOV PILIĆA I PURIĆA 40 3,83 3,91 4,05
45. PPaT ZA UZGOJ I TOV PAČIĆA OD 4 DO 8 TJ. STAROSTI 18 2,19 2,27 2,41
RB KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU OSTALIH ŽIVOTINJA % RINFUZA Pakiranje 25/1 Pakiranje 10/1
46. KU – 1 ZA KUNIĆE DO ODBIJANJA PELETINO 16 2,03 2,11 2,25
47. KU – 2 ZA KUNIĆE U TOVU PELETINO 14 1,86 1,94 2,08
48. OJ – 0 ZA RANO ODBIJENU JANJAD PELETINO 16 1,98 2,06 2,20
49. OO ZA OVCE PELETINO 15 1,73 1,81 1,95
50. Kz-kz Za KOZE PELETINO 16 1,82 1,90 2,04

PARITET: Fco utovareno PC TSH Darda, Darda i PJ TSH Agroprerada Ivanić Grad
PELETINO – po narudžbi kupca peletiramo krmne smjese po cijeni od 0,05 kn/kg
PELETINO – označene krmne smjese u cjeniku sadrže u cijeni trošak peletiranja

Prema zahtjevu kupca proizvodimo krmne smjese za ostale vrste i kategorije životinja, minimalna količina je 4 tone.
Sva upakirana roba isporučuje se na euro paletama koje su povratne, a kaucija za palete iznosi 65,00 kn/komad.
Minimalna narudžba po ovom cjeniku je 1 paleta istovrsne krmne smjese što čini jedno (1) transportno pakiranje.

Početak primjene cjenika je 12.12.2016.godine.

U Mecama, 09.12.2016.g.

Download