NAZIV PROIZVODA SB CIJENE (kn) BEZ PDV-a
RB OZNAKA KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU GOVEDA % RINFUZA Šifra Pakiranje 25/1 Šifra Pakiranje 10/1 Šifra
1. GT – 1 POTPUNA KRMA SMJESA ZA TELAD POČETNA PELETINO 18 3,34 630029 3,42 630053 3,46 630054
2. GT – 2 POTPUNA KRMA SMJESA ZA TELAD U RASTU PELETINO 15 2,77 630056 2,85 630057
3. GJ – 1 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA TOV JUNADI DO 250kg 14 2,40 630010 2,48 630037
4. GJ – 1 POTPUNA KRMNA SMJESAZA TOV JUNADI DO 250 kg sa NBN 14 2,48 630035 2,56 630206
5. GJ – 2 POTPUNA KRMNA SMJESAZA TOV JUNADI IZNAD 250 kg 12 2,29 630040 2,37 630041
6. GJ – 2 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA TOV JUNADI IZNAD 250 kg NBN 12 2,20 630135 2,28 630034
7. GKM – 1 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE, bez NBN 13 2,27 2,35 630597
8. GKM – 2 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE, bez NBN 17 2,33 2,41 631165
9. GKM – 2 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE II, bez NBN 19 2,58 630154 2,66 630049
10. GKM – 2 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE II, s NBN 19 2,57 630825 2,65 631267
11. GKM – 2 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE II, bez NBN 22 2,77 2,85
12. GKM – 2 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE II, s NBN 22 2,66 630770 2,74
13. GJKM – DO DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA TOV JUNADI, s NBN 30 2,76 630606 2,84 630605
14. GJKM – DO DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA TOV JUNADI, bez NBN 30 3,10 630043 3,18 630044
15. GJKM – DO DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA MLIJEČNA GOVEDA, bez NBN 30 4,02 4,10 630045
16. GJKM – DO DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA TOV JUNADI, sa NBN 39,4 3,16 631628 3,24 631957
RB OZNAKA KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU SVINJA % RINFUZA Šifra Pakiranje 25/1 Šifra Pakiranje 10/1 Šifra
1. SO – 0 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA RANO ODBIJENE ODOJKE PELETINO 20 5,79 5,87 630109 5,91 630108
2. SO – 1 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA ODBIJENU PRASAD OD 7-16 kg 19 4,71 4,79 630111 4,83 630110
3. SO – 2 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA ODOJKE OD 16-25 kg PELETINO 16,5 3,99 4,07 631080 4,11
4. ST – 1 KOMPLETNA SMJESA ZA SVINJE U TOVU OD 25-55 kg 16 3,26 630934 3,34 630933
5. ST – 2 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA TOV SVINJA OD 55 – 85 kg 14 2,85 630948 2,93 630947
6. ST – 3 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA TOV SVINJA OD 85 – 115 kg 13,5 2,84 631557 2,92 630251
7. ST – 4 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA TOV SVINJA PREKO 115 kg 12,8 2,61 630949 2,69 631027
8. SKS POTPUNA KRMNA SMJESA ZA SUPRASNE KRMAČE 14 2,78 2,86 630107
9. SK – DN POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KRMAČE DOJILJE I NERASTE 16 4,00 4,08 630106
10. ST -DO DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA TOV SVINJA 35 4,68 4,76 630120 4,80 630119
11. ST -DO DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA TOV SVINJA 40 5,98 6,06 630160 6,10
12. SO – DO DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA ODOJKE 40 7,60 7,68 7,82 630112
RB KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU PERADI % RINFUZA Šifra Pakiranje 25/1 Šifra Pakiranje 10/1 Šifra
1. PPT – 1 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA TOV PILIĆA PELETINO 21 4,11 4,19 630090 4,23 630089
2. PPT – 2 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA TOV PILIĆA PELETINO 18 3,80 3,88 630094 3,92 630093
3. PPT – 3 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA TOV PILIĆA PELETINO 16 3,47 3,55 630096 3,59 630095
4. PN POTPUNA KRMNA SMJESA NESILICE NAKON 65 tjedana 15 3,20 631380 3,28 630069 3,32 630068
5. PN POTPUNA KRMNA SMJESA NESILICE IZMEĐU 45 i 65 tjedana 16,3 3,42 630072 3,50 630073 3,54 630074
6. PN POTPUNA KRMNA SMJESA NESILICE između 17 i 45 tjedana 17 3,54 630080 3,62 630082 3,66
7. PN – Do DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA NESILICE 30 4,01 4,09 630162 4,13 630085
8. PPU – 0 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA TOV PURANA PELETINO 28 4,88 4,96 630097 5,00 630098
9. Ppu PT – 1 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA TOV PURANA PELETINO 24 4,58 4,66 630100 4,70 630099
10. Ppu PT – 2 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA TOV PURANA PELETINO 20 4,08 4,16 630102 4,20 630101
11. PPT – 1 DO DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA TOV PILIĆA I PURIĆA 40 6,14 6,22 630092 6,26 630091
RB KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU OSTALIH ŽIVOTINJA % RINFUZA Šifra Pakiranje 25/1 Šifra Pakiranje 10/1 Šifra
1. KU – 1 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KUNIĆE DO ODBIJANJA PELETINO 16 3,00 3,08 630059 3,12 630058
2. KU – 2 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KUNIĆE U TOVU PELETINO 14 2,67 2,75 630188 2,79 630060
3. OJ – 0 POTPUNA KRMNA SMJESA ZA ODBIJENU JANJAD PELETINO 16 2,98 3,06 630066 3,10 630065
4. OO POTPUNA KRMNA SMJESA ZA OVCE PELETINO 15 2,81 2,89 630062 2,93
5. Kz-kz POTPUNA KRMNA SMJESA ZA KOZE PELETINO 16 2,88 2,96 630061 3,00

PARITET: Fco utovareno PC TSH Darda, Darda i PJ TSH Agroprerada Ivanić Grad
PELETINO – po narudžbi kupca peletiramo krmne smjese po cijeni od 0,05 kn/kg
PELETINO – označene krmne smjese u cjeniku sadrže u cijeni trošak peletiranja

Prema zahtjevu kupca proizvodimo krmne smjese za ostale vrste i kategorije životinja, minimalna količina je 4 tone.
Sva upakirana roba isporučuje se na euro paletama koje su povratne, a kaucija za palete iznosi 65,00 kn/komad.
Minimalna narudžba po ovom cjeniku je 1 paleta istovrsne krmne smjese što čini jedno (1) transportno pakiranje.

Cijene su u primjeni od 04.04.2022.

U Dardi, 01.04.2022.g.

Download