NAZIV PROIZVODA SB CIJENE (kn) BEZ PDV-a
RB OZNAKA KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU GOVEDA % RINFUZA Pakiranje 25/1 Pakiranje 10/1
1. GT – 1 POČETNA ZA TELAD PELETINO 18 2,66 2,74 2,78
2. GT – 2 ZA TELAD U RASTU PELETINO 15 2,28 2,36
3. GJ – 1 ZA TOV JUNADI DO 250 kg ž.vage, bez NBN 14 2,08 2,16
4. GJ – 1 ZA TOV JUNADI DO 250 kg ž.vage, s NBN 14 2,04 2,12
5. GJ – 2 ZA TOV JUNADI IZNAD 250 kg ž.vage, bez NBN 12 2,02 2,10
6. GJ – 2 ZA TOV JUNADI IZNAD 250 kg ž.vage, sa NBN 12 2,00 2,08
7. GKM – 1 ZA KRAVE MUZARE, bez NBN 13 2,06 2,14
8. GKM – 2 ZA KRAVE MUZARE, bez NBN 17 2,18 2,26
9. GKM – 2 ZA KRAVE MUZARE II, bez NBN 19 2,28 2,36
10. GKM – 2 ZA KRAVE MUZARE II, s NBN 19 2,24 2,32
11. GKM – 2 ZA KRAVE MUZARE II, bez NBN 22 2,40 2,48
12. GKM – 2 ZA KRAVE MUZARE II, s NBN 22 2,34 2,42
13. GJKM – DO DOPUNSKA ZA TOV JUNADI, s NBN 30 2,32 2,40
14. GJKM – DO DOPUNSKA ZA TOV JUNADI, bez NBN 30 2,56 2,64
15. GJKM – DO DOPUNSKA ZA MLIJEČNA GOVEDA, bez NBN 30 2,90 2,98
16. GJKM – DO DOPUNSKA ZA TOV JUNADI, sa NBN 39,4 2,32 2,40
RB OZNAKA KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU SVINJA % RINFUZA Pakiranje 25/1 Pakiranje 10/1
1. SO – 0 ZA RANO ODBIJENE ODOJKE DO 10 kg ž.vage PELETINO 20 4,88 4,96 5,00
2. SO – 1 POČETNA ZA ODOJKE OD 10 – 20 kg PELETINO 19 3,84 3,92 3,96
3. SO – 2 ZA ODOJKE U RASTU OD 20-30 kg PELETINO 16,6 3,28 3,36 3,40
4. ST – 1 ZA SVINJE U RASTU I TOVU DO 60 kg 16 2,62 2,70
5. ST – 2 ZA SVINJE U RASTU I TOVU PREKO 60 kg 14 2,38 2,46
6. ST – 3 ZA SVINJE U RASTU I TOVU PREKO 85 kg 13,5 2,34 2,42
7. ST – 4 ZA SVINJE U RASTU I TOVU PREKO 120 kg 12,8 2,22 2,30
8. SKS ZA SUPRASNE KRMAČE I PRIPLODNE NAZIMICE 14 2,40 2,48
9. SK – DN ZA KRMAČE DOJILJE I NERASTE 16 3,16 3,24
10. ST -DO DOPUNSKA ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE 35 3,60 3,68 3,72
11. SO – DO DOPUNSKA ZA ODOJKE 40 5,80 5,88 5,92
RB KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU PERADI % RINFUZA Pakiranje 25/1 Pakiranje 10/1
1. PPT – 1 POČETNA ZA TOV PILIĆA PELETINO 21 3,26 3,34 3,38
2. PPT – 2 ZA TOV PILIĆA U RASTU PELETINO 18 3,04 3,12 3,16
3. PPT – 3 ZAVRŠNA ZA TOV PILIĆA PELETINO 16 2,80 2,88 2,92
4. PN ZA KONZUMNE NESILICE 15 2,50 2,58 2,62
5. PN ZA KONZUMNE NESILICE 16,3 2,62 2,70 2,74
6. PN ZA KONZUMNE NESILICE 17 2,68 2,76 2,80
7. PN – Do DOPUNSKA ZA NESILICE 30 3,10 3,18 3,22
8. PPU – 0 POČETNA ZA PURIĆE PELETINO 28 3,64 3,72 3,76
9. Ppu PT – 1 ZA PURIĆE U PORASTU I TOVU PELETINO 24 3,46 3,54 3,58
10. Ppu PT – 2 ZA PURIĆE U PORASTU I TOVU PELETINO 20 3,14 3,22 3,26
11. PPT – 1 DO DOPUNSKA ZA UZGOJ I TOV PILIĆA I PURIĆA 40 4,46 4,54 4,58
RB KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU OSTALIH ŽIVOTINJA % RINFUZA Pakiranje 25/1 Pakiranje 10/1
1. KU – 1 ZA KUNIĆE DO ODBIJANJA PELETINO 16 2,60 2,68 2,72
2. KU – 2 ZA KUNIĆE U TOVU PELETINO 14 2,48 2,56 2,60
3. OJ – 0 ZA RANO ODBIJENU JANJAD PELETINO 16 2,38 2,46 2,50
4. OO ZA OVCE PELETINO 15 2,50 2,58 2,62
5. OO ZA OVCE PELETINO 20 2,52 2,60 2,64
6. Kz-kz Za KOZE PELETINO 16 2,38 2,46 2,50

PARITET: Fco utovareno PC TSH Darda, Darda i PJ TSH Agroprerada Ivanić Grad
PELETINO – po narudžbi kupca peletiramo krmne smjese po cijeni od 0,05 kn/kg
PELETINO – označene krmne smjese u cjeniku sadrže u cijeni trošak peletiranja

Prema zahtjevu kupca proizvodimo krmne smjese za ostale vrste i kategorije životinja, minimalna količina je 4 tone.
Sva upakirana roba isporučuje se na euro paletama koje su povratne, a kaucija za palete iznosi 65,00 kn/komad.
Minimalna narudžba po ovom cjeniku je 1 paleta istovrsne krmne smjese što čini jedno (1) transportno pakiranje.

Cijene su u primjeni od 16.08.2021.

U Dardi, 01.08.2021.g.

Download