1980

Gradnja novih pogona i početak proizvodnje ABC sira

Zahvaljujući novom sustavu za navodnjavanje, sjetva se optimizira prema potrebama kombinata, a poljima dominiraju pšenica, kukuruz i šećerna repa. Gradi se pogon za sušenje i doradu sjemenskog kukuruza, a najveći je dio proizvodnje namijenjen izvozu. U Popovcu se 1984. godine otvara moderna farma mliječnih krava kapaciteta 938 grla, a prehrambena industrija započinje proizvodnju svježih krem sireva ABC, koji će postati jednim od najprepoznatljivijih brandova Belja u godinama koje dolaze.