Naše sjedište nalazi se u Dardi, u Baranji, i udaljeni smo svega desetak kilometara od Osijeka, regionalnog središta istočne Hrvatske. Dio proizvodnih pogona Belja koncentrirano je na području središnje Hrvatske oko Ivanić-grada i Vrbovca, dok se glavnina poljoprivrednih površina, farmi i preradbenih kapaciteta nalazi u Baranji.

Belje plus d.o.o.

Sjedište društva
Svetog Ivana Krstitelja 1a, 31326 Darda

Adresa Uprave društva
Industrijska zona 1, Mece, 31326 Darda

Uprava
tel:
+385 31 790 200
e-mail: uprava@belje.hr

Odnosi s javnošću
tel: +385 31 790 232
e-mail: info@belje.hr

Služba ljudskih resursa
tel:
+385 31 790 125
tel: +385 31 790 120
e-mail: ljresursi@belje.hr

Pravna služba
tel: +385 31 790 240
e-mail:pravna.sluzba@belje.hr

Sektor financija, računovodstva i kontrolinga
tel:
+385 31 790 200

Službenik za zaštitu osobnih podataka
e-mail: dpo@belje.hr

Vinski podrum Vina Belje
tel: +385 91 1790881
e-mail: turizam@belje.hr

Prodaja
tel: +385 31 790 166
e-mail: prodaja@belje.hr

Marketing
tel: 0800 400 406
(radnim danom od 8 – 16 sati)
e-mail: marketing@belje.hr

Prodaja rezervnih dijelova i usluga
tel: +385 31 790 346


Nabava

tel: +385 31 790 102
e-mail: nabava@belje.hr

Trading
tel: +385 31 790 258
e-mail: trading@belje.hr