Svinjogojsku proizvodnja Belja odvija se na 11 farmi i bazirana je na PIC (Pig Improvement Company). genetskoj osnovi. Na svim farmama hranidba se odvija po principu kontrolirane sljedivosti, budući da se sva stočna hrana priprema od sirovina koje sami proizvodimo.

Početak jedne od najuspješnijih svinjogojskih proizvodnji u Europi i najveće svinjogojske proizvodnje u Hrvatskoj je nukleus farma u Brod Pustari s koje se osigurava najkvalitetniji rasplodni materijal za cjelokupnu proizvodnju. Stroge bio-sigurnosne mjere osiguravaju dobrobit životinja i visoke proizvodne rezultate.