Sastojci:
Lucerna, ječam, kukuruz, suncokret sačma, sojina sačma, pšenično krmno brašno, repin rezanac, pšenica, vapnenac, monokalcij fosfat, dekstroza, premiks, organske kiseline, morska sol, vezivo, farmatan-biljni ekstrakt, methionin, adsorbent mikotoksina.

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine 16,00%
Sirova vlakna 12,20%
Sirove masti 2,60%
Sirovi pepeo 6,70%
Kalcij 0,93%
Fosfor 0,70%
Natrij 0,15%

Uputa o korištenju:

Ovu smjesu dajemo visoko bređim ženkama i ženkama laktaciji uz dodatak nešto sijena dva puta tjedno, te kunićima nakon odbijanja prvih 5 dana po 60g dnevno, a poslije po volji. Uz smjesu treba dati dovoljne količine svježe vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.


Sastojci:
Lucerna, ječam, kukuruz, suncokret pogača, pšenično krmno brašno, repin rezanac, pšenica, vapnenac,
monokalcij fosfat, dekstroza, premiks, morska sol, vezivo, farmatan-biljni ekstrakt, methionin.

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine 14,00%
Sirova vlakna 15,05%
Sirove masti 2,95%
Sirovi pepeo 8,05%
Kalcij 0,98%
Fosfor 0,51%
Natrij 0,15%

Uputa o korištenju:

Ovu smjesu dajemo kunićima nakon odbijanja i za tov. Ishrana ovom smjesom omogućuje brzi rast kunića i dobru kvalitetu mesa. Daje se po volji uz dovoljnu količinu svježe i pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.


Sastojci:
Kukuruz, ječam, suncokret pogača,sojina sačma, pšenično krmno brašno, repin rezanac, vapnenac, monokalcij-fosfat, morska sol, premiks.

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine 15,00%
Sirova vlakna 6,63%
Sirove masti 2,84%
Sirovi pepeo 6,36%
Kalcij 0,99%
Fosfor 0,60%
Natrij 0,41%

Uputa o korištenju:

Krmna smjesa za ovce ojanjene i muzne daje se kao dopunska hrana uz osnovnu krmu (pašu, sijeno, silažu). Dnevni obrok ovisi o količini osnovnog obroka. Smjesa se daje u suhom stanju uz dovoljnu količinu svježe i pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.

U SMJESU JE UGRAĐEN PREMIKS BEZ BAKRA.


Sastojci:
Kukuruz, sojina sačma, ječam, pšenično stočno brašno, lucerna, tostirana soja, repin rezanac, vapnenac, monokalcij fosfat, dekstroza, premiks, morska sol, bio-mos, aroma, mycofix, organske kiseline.

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine 16,00%
Sirova vlakna 7,00%
Sirove masti 3,50%
Sirovi pepeo 6,50%
Kalcij 0,94%
Fosfor 0,27%
Natrij 0,60%

Uputa o korištenju:

Krmna smjesa za janjad daje se janjadi već za vrijeme dojenja, čime se postiže privikavanje na suhu hranu i ranije odbijanje, brži rast i bolje iskorištavanje hrane. Smjesa se daje u suhom stanju po volji uz dovoljnu količinu svježe i pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.


Sastojci:
Kukuruz, ječam, suncokret pogača, pšenično krmno brašno, sojina sačma, termički obrađena soja, vapnenac, morska sol, monokalcij fosfat, biljno ulje, premiks, magnezij oksid, aroma.

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine 16,10%
Sirova vlakna 5,94%
Sirove masti 4,16%
Sirovi pepeo 6,12%
Kalcij 0,98%
Fosfor 0,50%
Natrij 0,40%

Uputa o korištenju:

Krmna smjesa za koze u vrijeme mužnje i nakon jarenja služi kao dopunska hrana uz osnovnu krmu i pašu, sijeno, brst, silažu i sjenažu. Dnevni obrok ovisi o količini i kakvoći osnovnog obroka, kao i pasminskoj pripadnosti. Daje se po volji ili obročno u suhom stanju uz dovoljnu količinu pitke vode.


Sastojci:
kukuruz, sojina sačma, pšenično krmno brašno , ječam, suncokret sačma, lucerna, repin rezanac, vapnenac, monokalcij fosfat, krmni kvasac, premiks, magnzij oksid, morska sol, vezivo, aroma

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine min 12,00%
Sirova vlakna 9,00%
Sirove masti 2,60%
Sirovi pepeo 14,75%
Kalcij 3,00%
Fosfor 1,30%
Natrij 0,70%

Uputa o korištenju:

Primjenjuje se u periodu nakon završetka rike do početka 1 mjeseca. Sadrži pojačan izvor energetskog sastava sa poželjnim dodacima i vitaminsko mineralnim udjelima koji zadovoljavaju potrebe jelenske divljači u toj fazi, s udjelom proteina minimalno 12%. Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.


Sastojci:
kukuruz, sojina sačma, pšenično krmno brašno , ječam, suncokret sačma, lucerna, repin rezanac, vapnenac, monokalcij fosfat, krmni kvasac, premiks, magnzij oksid, morska sol, vezivo, aroma

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine min 16 – 18,00%
Sirova vlakna 9,00%
Sirove masti 2,60%
Sirovi pepeo 14,75%
Kalcij 3,00%
Fosfor 1,30%
Natrij 0,70%

Uputa o korištenju:

Ovu krmna smjesa namijenjena je za ishranu jelena u periodu nakon rike. Primjenjuje se od kraja 1. mjeseca do kraja 6 mjeseca, a ovisno o rasprostranjenosti, te kvaliteti i raspoloživosti hrane u biotopu. Poželjno je krenuti s njom u primjenu 4 tjedna prije početka odbacivanja rogovlja. Ova hrana je povoljnog proteinskog i energetskog sastava, s visokoiskoristivim/probavljivim izvorima proteina/aminokiselina i energije, visokim sadržajem vitamina, makro i mikrominerala (u obliku kelata) za koju su odabrana krmiva sa visokim udjelima organskih makrominerala i dr. bioloških aktivnih tvari. Potpuna smjesa idealna je za ovu pojačanu fazu stresa kako bi divljač prilikom odbacivanja rogovlja stvorila tjelesne rezerve, te se pospješio proces zacjeljivanja rane i početak formiranja rogovlja, kasnije veće trofejne vrijednosti roga. Ujedno je smjesa prilagodljiva potrebama košuta neposredno prije teljenja (proljeće), kako bi osigurao normalan razvoj ploda. U periodu dojenja košute će imati kvalitetniji kolostrum i mlijeko za zdraviju i otporniju telad. Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.


Za prasad do 20 kg primjenjuju se smjese koje pospješuju pripreme mlađe prasadi za kasniju fazu uzgoja za bolju trofejnu vrijednost.

Za divlje svinje primjenjuju se smjese koje pospješuju rasta kljova radi boljih trofejnih rezultata kljova.


  • Potpune krmne smjese za divlje zečeve
  • Potpune krmne smjese za muflone
  • Potpune krmne smjese za medvjede

Za ostale dodatne informacije o hranidbi divljači, kontaktirati službu razvoja i nutricionizma na broj telefona 01/2834–015.