peletino

Karakteristike Peletino hrane za uzgoj muznih krava:

  • upotreba kvalitetnih sirovina s iznimnom biološkom vrijednošću i izvanrednom probavljivošću,
  • sadrži brzo fermentirajuće ugljikohidrate, visokovrijedne izvore bjelančevina, vitamina i minerala kojima oskudijeva voluminozna krma,
  • dobra konverzija,
  • zajamčena ujednačena energetska vrijednost, sadržaj vitamina, minerala i ostalih hranjivih tvari u svakoj peleti.

Rezultati upotrebe Peletino hrane:

  • dobro zdravstveno i imunološko stanje organizma,
  • poboljšanje plodnosti,
  • visoka proizvodnja mlijeka,
  • visoka kvaliteta mlijeka,
  • povećana dobit.

Sastojci:
Kukuruz, pšenica, pšenično krmno brašno, sačma uljane repice, repin rezanac, suncokret sačma, vapnenac, monokalcij fosfat, morska sol, premiks, magnezij-oksid

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine min. 13,00%
Sirova mast 2,00%
Sirova vlakna 6,00%
Sirovi pepeo 5,50%
Kalcij 0,97%
Fosfor 0,50%
Natrij 0,27%

Uputa o korištenju:

Ova smjesa namijenjena je za hranidbu muznih krava gdje je oskudni udio škroba iz žitarica, kukuruzne silaže voluminoznih i koncentriranih krmiva. Smjesa je izvor kvalitetnih hranjivih tvari, vitamina i minerala.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.


Sastojci:
Pšenično krmno brašno, kukuruz, suncokret sačma, pšenica, repin rezanac, sojina sačma, vapnenac, sol, monokalcij fosfat, premiks, magnezij-oksid, aroma, adsorbent mikotoksina

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine min 17,00%
Sirova mast 2,00%
Sirova vlakna 7,50%
Sirovi pepeo 6,50%
Kalcij 0,99%
Fosfor 0,51%
Natrij 0,27%

Uputa o korištenju:

Ova smjesa namijenjena je za hranidbu muznih krava kao dodatak voluminoznoj krmi (silaža, sjenaža, sijeno). Smjesa je izvor kvalitetnih hranjivih tvari, vitamina i minerala.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.


Sastojci:
Pšenično krmno brašno, pšenica, suncokret, repičina sačma, kukuruz, sojina sačma, repin rezanac, vapnenac, morska sol, monokalcij fosfat, premiks, magnezij-oksid, aroma

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine min 19,00%
Sirova mast 2,00%
Sirova vlakna 7,60%
Sirovi pepeo 6,50%
Kalcij 0,93%
Fosfor 0,50%
Natrij 0,28%
Magnezij 0,34%

Uputa o korištenju:

Ova smjesa namijenjena je za hranidbu muznih krava kao dodatak voluminoznoj krmi (silaža, sjenaža, sijeno). Smjesa je izvor kvalitetnih hranjivih tvari, vitamina i minerala.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.


Sastojci:
Kukuruz, sačma uljane repice, pšenično krmno brašno, sojina sačma, suncokret sačma, pšenica, vapnenac, morska sol, organske kiseline, premiks, magnezij-oksid, aroma

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine min 22,00%
Sirova mast 2,00%
Sirova vlakna 7,50%
Sirovi pepeo 7,00%
Kalcij 0,93%
Fosfor 0,53%
Natrij 0,25%

Uputa o korištenju:

Ova smjesa namijenjena je za hranidbu muznih krava kao dodatak voluminoznoj krmi (silaža, sjenaža, sijeno). Smjesa je izvor kvalitetnih hranjivih tvari, vitamina i minerala.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu. Smjesa ne sadrži ljekovite dodatke i veterinarske lijekove (antibiotike, sulfonamide, antiparazitike)


Sastojci:
Suncokret sačma, sojina sačma, sačma uljane repice, pšenično krmno brašno, vapnenac, fosfonal forte, morska sol, premiks, magnezij-oksid, aroma

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine od 30 do 40,00%
Sirova mast 1,50%
Sirova vlakna 12,50%
Sirovi pepeo 15,00%
Kalcij 3,00%
Fosfor 1,50%
Natrij 1,20%

Uputa o korištenju:

Ova dopunska smjesa koristi se za miješanje s prekrupom žitarica u hranidbi mliječnih goveda. Miješa se dopunska krmna smjesa (30%) i prekrupa žitarica (70%) uz koju treba osigurati dovoljno voluminozne krme i svježe pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.