Kao središnja veterinarska organizacija u sustavu koncerna Agrokor, Belje Agro-Vet bavi se pružanjem veterinarskih usluga – kako na vlastitim farmama, tako i na farmama naših kooperanata. Svim stočarskim kooperantima stručnjaci Agro-Veta osiguravaju veterinarsko-medicinske usluge, vrše stručni nadzor i pružaju stručne savjete.

Kontakt:
Kokingrad 4, Mece
31326 Darda
tel: +385 31 790 175