peletino

Karakteristike Peletino hrane za uzgoj teladi i tov junadi:

  • upotreba kvalitetnih krmiva s iznimnom biološkom vrijednošću i izvanrednom probavljivošću,
  • dobra konverzija,
  • zajamčena ujednačena energetska vrijednost, sadržaj vitamina, minerala i ostalih hranjivih tvari u svakoj peleti.

Rezultati upotrebe Peletino hrane:

  • bolja iskorištenost hrane,
  • veći dnevni prirast,
  • brži razvoj buražnih papila,
  • visoka klasa polovica na liniji klanja uz poželjnu boju mesa,
  • povećana dobit.

Sastojci:
Kukuruz, sojina sačma, termički obrađena soja, pšenične posije, pšenica, ječam, repin rezanac, vapnenac, monokalcij-fosfat, dekstroza, morska sol, premiks, vezivo, manganski oligosaharid, aroma

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine 18,00%
Sirova mast 4,00%
Sirova vlakna 5,50%
Sirovi pepeo 6,50%
Kalcij 0,84%
Fosfor 0,70%
Natrij 0,24%

Uputa o korištenju:

Ovom smjesom hrani se telad do 80 kg tjelesne težine. Smjesa se daje u suhom stanju, uz sijeno po volji uz dovoljne količine svježe i pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.


Sastojci:
Kukuruz, pšenica, pšenično krmno brašno, ječam, suncokret sačma, repin rezanac, sojina sačma, lucerna, vapnenac, monokalcij-fosfat, sol, premiks, aroma

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine min. 15,00%
Sirova mast 2,00%
Sirova vlakna 6,50%
Sirovi pepeo 5,50%
Kalcij 0,80%
Fosfor 0,55%
Natrij 0,30%

Uputa o korištenju:

Ovom smjesom hrani se telad od 80 do 150 kg tjelesne težine. Smjesa se daje u suhom stanju, uz sijeno po volji i dovoljne količine svježe i pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu. Smjesa ne sadrži ljekovite dodatke i veterinarske lijekove (antibiotike, sulfonamide, antiparazitike).


Sastojci:
Kukuruz, pšenica, pšenično krmno brašno, suncokret sačma, repin rezanac, repičina sačma, vapnenac, Na-bikarbonat, morska sol, monokalcij fosfat, premiks

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine min. 14,00%
Sirova mast 2,00%
Sirova vlakna 7,00%
Sirovi pepeo 5,50%
Kalcij 0,81%
Fosfor 0,47%
Natrij 0,60%

Uputa o korištenju:

Ova krmna smjesa koristi se za tov junadi od 150 do 250 kg tjelesne mase. Smjesa se daje u suhom stanju, uz sijeno po volji i dovoljne količine svježe i pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.


Sastojci:
Kukuruz, pšenica, pšenično krmno brašno, repin rezanac, repičina sačma, vapnenac, Na-bikarbonat, morska sol, monokalcij fosfat, premiks

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine min. 12,00%
Sirova mast 2,00%
Sirova vlakna 6,00%
Sirovi pepeo 5,00%
Kalcij 0,80%
Fosfor 0,40%
Natrij 0,60%

Uputa o korištenju:

Ova krmna smjesa koristi se za tov junadi iznad 250 kg tjelesne mase. Smjesa se daje u suhom stanju, uz sijeno po volji i dovoljne količine svježe i pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.


Sastojci:
Repičina sačma, sojina sačma, suncokretova sačma, pšenično krmno brašno, vapnenac, fosfonal forte, morska sol, premiks

Analitički sastav:

Sirove bjelančevine od 30 do 40,00%
Sirove masti 2,00%
Sirova vlakna 9,00%
Sirovi pepeo 16,50%
Kalcij 2,90%
Fosfor 1,20%
Natrij 1,00%

Uputa o korištenju:

Ova dopunska smjesa koristi se za miješanje s prekrupom žitarica u hranidbi junadi. Miješa se dopunska krmna smjesa 30% i prekrupa žitarica 70%. uz koju treba osigurati dovoljno voluminozne krme i svježe pitke vode.

Čuvanje:

Čuvati na suhom, zračnom i tamnom mjestu.