Nova ulaganja u domaću svinjogojsku proizvodnju

26. svibnja 2010.

U vrijeme kada Hrvatska nema dostatnu proizvodnju svinjskog mesa i uvozi više od 50% prasadi za tov obitelji Kadić i Janković iz Gundinaca pokreću proizvodnju tovljenika na vlastitim farmama. Na dvije suvremene farme koje svojom opremljenošću zadovoljavaju najviše svjetske standarde proizvodit će se svinjsko meso uzgojem prasadi proizvedenih na farmama Belja. Projekt izgradnje dvije potpuno nove farme na vlastitim površinama obitelj Kadić i Janković su započele edukacijom i stručnom podrškom koju im je kao partner osiguralo Belje odnosno Agrokor.

Farme Kadić i Janković realizirane su kroz operativni program razvitka svinjogojske proizvodnje Ministarstva poljoprivede, ribarstva i ruralnog razvoja te uz potporu Hrvatske banke za obnovu i razvoj i Belja koje osigurava tovnu prasad, kvalitetnu stočnu hranu i tržište.

Svaka se farma prostire na površini od 1240 m2 s ukupnim kapacitetom tovilišta od 1.428 tovljenika u turnusu. U godini se planira proizvodnja od 3 turnusa što čini godišnju proizvodnju od 4.200 tovljenika. Tovilište se sastoji od 6 soba od kojih je svaka podijeljena na 14 boksova. Prasad dolazi uvijek s jedne uzgojne farme Belja radi održanja visokog zdravstvenog statusa na farmi. Hranjenje, pojenje i održavanje temperature na farmi se odvija automatski. U skladu s ekološkim standardima sva proizvedena gnojovka se pohranjuje u posebne spremnike, a na farmi se tijekom projektiranja posebno vodila briga o dobrobiti životinja i biosigurnosnim mjerama.

Kako je istaknuo prilikom otvorenja gospodin Goran Pajnić, predsjednik Uprave Belja: „Belje će zajedno sa svojim kooperantima do kraja ove godine otvoriti još deset farmi. Kao najveći proizvođač svinjskog mesa u Hrvatskoj puno ulažemo u primarnu vlastitu i kooperantsku proizvodnju te u finalizaciju svinjogojske proizvodnje kroz planiranu izgradnju nove klaonice u Baranji.“

Gospodin Josip Kadić, vlasnik jedne od farmi, siguran je u budućnost domaće svinjogojske proizvodnje. „Mislim da je naša farma dobar primjer razvoja malog poduzetništva u našem kraju i rješenje egzistencije za moju obitelj. Ono što nas kao svinjogojce brine je ulazak Hrvatske u EU, posebno nedostatak potpunih informacija o svinjogojskoj proizvodnji i potporama u Europi. S obzirom na najavljeno potpuno ukidanje potpora za svinjogojsku proizvodnju u Hrvatskoj, a potpore su nam nužne u prijelaznom periodu radi jačanja konkurentnosti, nadam se da će naše Ministarstvo naći način da nam i u takvim uvjetima omogući uvjete financiranja kakve imaju europski proizvođači.“

Arhiva vijesti