Potpisan ugovor između Osječko-baranjske županije i Belje Agro-veta o sakupljanju animalnog otpada na području Osječko-baranjske županije

02. svibnja 2008.

Danas je u Belju potpisan ugovor između Županije Osječko-baranjske i Belje Agro-veta o o zbrinjavanju animalnog otpada na području cjelokupne županije.

Belje Agro-vet d.o.o. je tvrtka čije su osnovne djelatnosti vezane za stočarsku proizvodnju, a jedna od djelatnosti je sakupljanje i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi. Iskustva oko organizacije sakupljanja animalnog otpada unutar Belja d.d. ogledni je model rješavanja istog na cijelom području županije.

Stočarska proizvodnja na području županije nailazi na mnoge promjene i preinake, koje su u konačnici rezultirali povećanjem broja životinja, te modernizacijom uzgoja. Upravo stoga, jedan od prioritetnih problema u stočarstvu je način zbrinjavanja animalnog otpada, koje je nužno što prije uskladiti s EU regulativom.

„Namjera nam je uskladiti se i prilagoditi svim propisanim zakonskim parametrima Europske unije uz zadovoljavanje potrebnih uvjeta proizvodnje, zaštite zdravlja ljudi, životinja i zaštite okoliša“ – istaknuo je Krunoslav Kovačić, direktor Belje Agro-veta d.o.o.

Upravo iz tih razloga, tvrtka Belje Agro-vet d.o.o. registrirala je 2007. godine prvo sabiralište animalnog otpada u Slavoniji i Baranji i kao takva ispunjava uvjete iz Pravilnika o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi. Sabiralište je smješteno u Dardi i izgrađeno je tako da zadovoljava sve zahtjeve poštujući pri tome zoohigijenske i ekološke normative.
Potpisivanje ovog ugovora, nastavak je uspješno završenog pilot projekta Baranja u koji je bilo uključeno 9 jedinica lokalne samouprave na prostoru Baranje i to grad Beli Manastir, te općine Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac. S obzirom da su rezultati i suradnja sa svim relevantnim čimbenicima (Županijskim veterinarskim inspektorima, ovlaštenim veterinarskim stanicama i udrugama stočara) u projektu Baranja ocjenjeni kao iznimno uspješni, Belje Agro-Vet će u 2008. godini provoditi zbrinjavanje animalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj županiji.

Plan prikupljanja animalnog otpada obuhvaća dnevno prikupljanje po pozivu. Ovakvim načinom, osigurava se maksimalno učinkovita dinamika prikupljanja uginulih životinja te se sprječava širenje zaraznih bolesti koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja i onečistiti okoliš.

Arhiva vijesti