Produžen Kolektivni ugovor za Agrokorove proizvodne kompanije

24. rujna 2009.

Kolektivni ugovor svih proizvodnih kompanija u većinskom vlasništvu Agrokor koncerna danas je produžen za godinu dana i to potpisivanjem aneksa kolektivnog ugovora. Aneks kolektivnog ugovora ispred Agrokor koncerna potpisao je njegov predsjednik g. Ivica Todorić, a ispred Sindikata potpisnici su bili g. Josip Pavić, predsjednik sindikata PPDIV, g. Robert Kotarski, predsjednik HUS-ove koordinacije te g. Stanko Hanžek, glavni povjerenik Udruge radničkih sindikata Belja.

Potpisivanje produžetka Kolektivnog ugovora nastavak je kvalitetne suradnje Sindikata i Agrokora, a njime su potvrđena i dosada stečena prava djelatnika Koncerna poput privatnog zdravstvenog osiguranja, prava na isplatu regresa, božičnicu, uskrsnicu, dar za djecu, nagradu u iznosu od 750 kuna neto po zaposleniku čija kompanija ostvari planiranu dobit. Nadalje, plaće radnika uvećavaju se i za 40% za rad noću, 60% za prekovremeni rad, 40% za rad nedjeljom, 10% za rad u drugoj smjeni i 15% za dvokratni rad s prekidom dužim od jednog sata. Djelatnici imaju pravo i na jubilarne nagrade, tako za 10, 15, 20 i 25 godina staža dobivaju jednu prosječnu plaću u gospodarstvu Republike Hrvatske, za 30 i 35 godina staža dobivaju jednu prosječnu plaću u gospodarstvu Republike Hrvatske uvećanu za 15%, za 40 i više godina staža dvije prosječne plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske. Također, u slučaju smrtno stradalog radnika na radnom mjestu kompanija isplaćuje pomoć djeci od 1500 kuna mjesečno do završetka redovnog srednjeg obrazovanja.

Agrokor je i prva privatna kompanija koja je još 1996. godine potpisala svoj prvi Kolektivni ugovor sa sindikatima, a važan temelj Agrokorovih poslovnih uspjeha svakako su sposobni i zadovoljni zaposlenici, kao i izuzetno kvalitetan i kontinuiran dijalog sa socijalnim partnerima.

Arhiva vijesti