U Belju možete vidjeti i doživjeti gdje nastaje domaća hrana. Najavljene turističke grupe mogu posjetiti farmu Topolik, koja je najsuvremenija farma muznih krava u regiji s 6 robota za mužnju, i farmu Mitrovac, najveću farmu muznih krava u Hrvatskoj. Na lokaciji Mitrovac moguće je posjetiti i bioplinsko postrojenje te pogledati staklenik za proizvodnju domaće rajčice. U ponudi je i posjeta farmama tovne junadi na kojima uzgajamo bikove koji teže i preko 800 kilograma.

U eko-centru U skladu s prirodom u Kopačkom ritu čuvamo autohtonu pasminu Slavonsko –srijemskog Podolca, a uz njih ćete uživati i u pogledu na veliko stado Hereforda na nepreglednim pašnjacima. Tijekom ljeta gosti mogu posjetiti žetvu u Belju, a u ranu jesen sudjelovati u berbi grožđa u beljskim vinogradima.