U Belju predstavljen sustav moderne gnojidbe obradivih površina

18. srpnja 2007.

U integralnom gospodarenju u poljoprivredi, Belje i Agrokor posebnu pažnju posvećuju odgovornom odnosu prema okolišu i poljoprivrednim resursima. Kako integralno gospodarenje u poljoprivredi Belja podrazumijeva korištenje svih raspoloživih potencijala na optimalan način novi koncept stočarsko-ratarske proizvodnje usmjeren je posebno na raspolaganje stajskim gnojem i gnojovkom.

Intenzivna stočarska proizvodnja proizvodi velike količine nusproizvoda (stajskoga gnoja i gnojovke) koji uz dobro upravljanje i korištenje daju višestruke pozitivne učinke u cijelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Tako stajski gnoj i gnojovka postaju prednost i vrijedna sirovina za ratarsku proizvodnju čije korištenje doprinosi boljoj strukturi tla, a ujedno i smanjuju korištenje umjetnih gnojiva.

Kako bi se maksimalizirali učinci novog koncepta realizirane su značajne investicije unutar Integralnog sustava gospodarenja gnojovkom i stajskim gnojem u Belju, počevši od tankova i depoa za skladištenje i obradu gnojovke i stajnjaka pa sve do strojeva za raspodjeljivanje gnojovke na poljoprivredne površine. Ukupna vrijednost investicije je 13 milijuna kuna, a rezultat je uvođenje najmodernije tehnologije za raspolaganje sa stajskim gnojem i gnojovkom u Hrvatskoj.

Na poljoprivrednom zemljištu Belja nedaleko Kneževa danas je predstavljena oprema tvrtke Samson Agro i Strautmann koja služi za prevoženje i raspodjelu gnojnice i stajskoga gnoja sa stočarskih objekata.
Troosovinski sustav „cisterna“ Samson , transportnog je kapaciteta 25 000 litara gnojovke, koji na sebi ima postavljen sustav za razdjeljivanje stajnjaka po samoj površini tla. U jednom prolazu cisterna Samson zahvaća 24m obradive površine i odlikuje se visokim stupnjem učinkovitosti u kratkom vremenu. Vrijeme punjenja i pražnjenja te raspodjela po poljoprivrednoj površini planira se i odvija putem računalnog programa, a kompletna gnojidba prilagođava se zahtjevima ratarske proizvodnje za pojedine kulture, što ujedno utječe na smanjenje troškova i pravilnu iskoristivost hranjiva (N) iz same gnojovke.

Čitav sustav u potpunosti zadovoljava najviše hrvatske i EU normative, a u njegovom stvaranju koristila su se znanja i iskustva stručnjaka iz EU koji su slične sustave uspješno integrirali u poljoprivrednu proizvodnju brojnih europskih zemalja.

Vezane vijesti

Arhiva vijesti