Belje certificiralo ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004

15. svibnja 2008.

Nakon uspješno završene edukacije zaposlenika i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja zaštitom okoliša u Belju, direktor certifikatorske kuće Bureau Veritas Croatia g. Tomo Agustinović uručio je danas direktoru Belja g. Goranu Pajniću certifikate za ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.

U praktičnoj primjeni, radi se o integriranom poslovnom sustavu ovih dviju poslovnih normi. ISO 9001:2000 međunarodno je prihvaćena upravna norma koja daje dobre upravljačke alate za osiguranje niza organizacijskih koristi. Beljski sustav upravljanja kvalitetom je u domaćim razmjerima uistinu grandiozan jer uključuje ratarstvo na cca 20.000 ha obradivih površina, raznovrsnu stočarsku proizvodnju na 23 farme te 511 ha vinograda i 64 ha voćnjaka i preradbene kapacitete u Tvornici stočne hrane, Mlinu, Podrumima Belje, Baranjci (pogonu za proizvodnju kulena i slanina) te Tvornici mliječnih proizvoda. ISO 9001:2000 pretpostavlja opredijeljenost beljske uprave za realizaciju kvalitete u svim procesima, na što se nadovezuje prosudba i uloga krajnjih kupaca odnosno njihova ocjena kvalitete.

Kontrola kvalitete je utemeljena načelom slijedivosti i to od ulaznih sirovina i ambalaže do finalnih proizvoda što znači da svaki beljski proizvod koji izađe na tržište, osim završne kontrole, prođe po nekoliko međufaznih kontrola.

Sustav upravljanja zaštitom okoliša koji je implementiran u Belju sukladno normi ISO 14001:2004 obuhvaća 33 raznovrsne lokacije koje zahtijevaju okolišnu pozornost, a obuhvaćaju ratarstvo i stočarstvo, vinogradarstvo i uzgoj voća kao i prerađivačke kapacitete sa svim njihovim specifičnostima. Norma polazi od sveobuhvatne prosudbe svih mogućih aspekata utjecaja na okoliš koji su posljedica odvijanja proizvodnih procesa te prevencija i rješavanje okolišnih problema uz poštovanje zakonske regulative.

Primjenom ovih poslovnih normi Belje danas pokazuje svoju usmjerenost kvaliteti kao i razinu ekološke osviještenosti i odlučnost za dosljednu primjenu i provođenje ekološke korporativne kulture i načela održivog razvitka.

Cjelokupni poslovni sustav Belja, od danas je bogatiji za još dvije vrlo korisne međunarodno priznate upravne norme od kojih će nesumnjivo imati značajne koristi, a kao najveći privredni subjekt na ovim prostorima demonstrira ujedno i svoju ozbiljnost, kompetentnost i razvijenost prateći svjetske trendove i standarde.

Vezane vijesti

Arhiva vijesti